МИССИЯСЫ

“БАРЛЫҚ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ТҮСІНІСТІК, ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ АЛУҒА ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДАМЫТУҒА БАҒДАРЛАНҒАН ЗИЯТКЕРЛІК ҚОҒАМДЫ ТӘРБИЕЛЕУ.”

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

1.ПАТРИОТИЗМ (ОТАНҒА ДЕГЕН СҮЙІСПЕНШІЛІГІ, ӨЗ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ ҮШІН МАҚТАНЫШЫ, ХАЛЫҚТЫҢ ТІЛІ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУҒА ТАЛПЫНУЫ);

2.ҰЛТТЫҚ СӘЙКЕСТІК (ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАҒЫ МӘДЕНИЕТТІ ҰСТАНУЫ, ӘДЕТ-ҒҰРЫП ПЕН САЛТ-ДӘСТҮРГЕ ДЕГЕН ҚҰРМЕТІ, ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ);

3.ҮЙЛЕСІМДІ ДАМУ (ӨЗІНДІК ҮЙЛЕСІМДІ САҚТАУЫ ҮШІН ТҰЛҒАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМУЫ);

4.БЕЛСЕНДІ АЗАМАТТЫҚ ҰСТАНЫМ (ҚОҒАМ ӨМІРІНЕ ӨЗІНІҢ САНАЛЫ ТҮРДЕ ҚАТЫСУЫ, ӨЗ МЕМЛЕКЕТІ МЕН ХАЛҚЫНА ПАЙДАСЫН ТИГІЗУГЕ ТАЛПЫНУЫ, ӨЗ КӨЗҚАРАСЫН, ПІКІРІН ОРЫНДЫ ҰСЫНА БІЛУІ);

5.ЭМПАТИЯ (ЖАНАШЫРЛЫҚ ТАНЫТА БІЛУІ);

6.ӨЗІН-ӨЗІ ТАНЫТУ (АР-ҰЯТЫН ҰСТАНЫП ЖӘНЕ ӘЛЕМГЕ ДЕГЕН ҚАТЫНАСЫН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, ІШКІ РУХАНИ ӘЛЕМІН ДАМЫТУЫ);

7.ЕҢБЕКСҮЙГІШТІК (ЕҢБЕКСҮЙГІШТІК, ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ).

ЖАҺАНДЫҚ АЗАМАТ

БҰЛ ӨЗІН ҮЛКЕН ӘЛЕМНІҢ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ СЕЗІНЕТІН ЖӘНЕ БАСҚАЛАР АЛДЫНДА
АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚҰРМЕТТЕУГЕ, ӘДІЛЕТТІЛІККЕ ЖӘНЕ ӘРТҮРЛІЛІККЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ИЕ
АДАМ. ӘЛЕМ АЗАМАТЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЖӘНЕ ҒАЛАМДЫҚ ІСТЕРГЕ ҚАТЫСА ОТЫРЫП, БІЛІМІМЕН БӨЛІСІП, ОҢ
НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ АРҚЫЛЫ ӘЛЕМДІ ЖАҚСАРТУҒА ТЫРЫСАДЫ. ЖАҺАНДЫҚ АЗАМАТТАР ӘЛЕМДІК
ҚОҒАМДАСТЫҚ АЛДЫНДА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ИЕ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫ ЖАҚСАРТУ ҮШІН ӨЗДЕРІН ЖЕТІЛДІРУІ
КЕРЕК.

ҰСТАНЫМ

“БІЗ ТОЛЕРАНТТЫ ӘЛЕМ ҚҰРУҒА БАҒЫТТАЙТЫН ЖӘНЕ ҮЙЛЕСІМДІ ДАМУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН ОҚУ МЕН ОҚЫТУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ТАЛПЫНАМЫЗ.”

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЙЛАУ

БҰЛ ӨЗІНІҢ ЖЕКЕ БАСЫ МЕН ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ТЕПЕ-ТЕҢДІКТІ ҚҰРУҒА ДЕГЕН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚҚА, БАСҚА ХАЛЫҚТАРДЫҢ МӘДЕНИЕТТЕРІ МЕН ТІЛДЕРІН ҚҰРМЕТТЕЙ ОТЫРЫП, ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ,
МӘДЕНИЕТ ПЕН ТІЛДІ САҚТАУҒА ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚҚА, ӨЗ ЕЛІНІҢ БЕЛСЕНДІ АЗАМАТЫ БОЛУ ҮШІН ТИІМДІ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, АЛУАН ТҮРЛІ ӘЛЕМДЕ ӨЗ ОРНЫН ТАБУҒА ДЕГЕН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚҚА; ЖЕРГІЛІКТІ, ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУҒА ЖАУАПТЫ БОЛУҒА
ЖӘНЕ СОҒЫССЫЗ ЖАҚСАРТЫЛҒАН ӘЛЕМНІҢ НЕГІЗДЕРІН ҚОЛДАЙ ОТЫРЫП, ӘЛЕМДЕГІ ҚИЫНДЫҚТАРДЫ ҚАБЫЛДАУҒА ДЕГЕН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨЗҚАРАС ТҰРҒЫСЫНАН ҰЛТ ПЕН МӘДЕНИЕТТІ ТЕРЕҢ ТАНУ;

ЖАҺАНДЫҚ АЗАМАТТЫҚ

ЖАҺАНДЫҚ АЗАМАТТЫҚ БІЗДІҢ ЖЕКЕ ТАМЫРЛАРЫМЫЗ БЕН БАСҚА МӘДЕНИЕТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ТЕПЕ-ТЕҢДІКТІ ҚҰРУ ҚАБІЛЕТІНЕ
НЕГІЗДЕЛГЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨЗҚАРАС ШЕҢБЕРІНДЕ ӨЗ ТАМЫРЛАРЫМЫЗ БЕН МӘДЕНИЕТІМІЗ ТУРАЛЫ ТЕРЕҢ ЖӘНЕ МОЛЫНАН ХАБАРДАР
БОЛУДЫ ТАЛАП ЕТЕДІ; ӨЗІНДІК ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІМІЗДІ, МӘДЕНИЕТІМІЗ БЕН ТІЛІМІЗДІ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІ; ӘРТҮРЛІ МӘДЕНИЕТТЕР МЕН
БАСҚА АДАМДАРДЫҢ ТІЛДЕРІНЕ ҚҰРМЕТПЕН ҚАРАУ АРҚЫЛЫ ОЛАРДЫҢ ТҰТАСТЫҒЫН ӘЛЕМДІК ҚАУЫМДАСТЫҚҚА БІРІКТІРУ ЖӘНЕ САҚТАУ;
ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОҒАМДАСТЫҚТАҒЫ ШЕШІМДЕРІМІЗ ҮШІН ЖЕКЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҚАБЫЛДАЙ ОТЫРЫП, ӨЗ ЕЛІМІЗДІҢ
ЖӘНЕ ӘЛЕМНІҢ БЕЛСЕНДІ АЗАМАТЫ БОЛУ ҮШІН ТИІМДІ ЕРІКТІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҚАҒИДАТТАРЫН БАСШЫЛЫҚҚА
АЛА ОТЫРЫП, ӘРТҮРЛІ ӘЛЕМДЕ ӨЗ ОРНЫМЫЗДЫ ТАБА БІЛУ, БАЙЛАНЫС, ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ ЕРІКТІ КЕЛІСІМ АРҚЫЛЫ ӘЛЕМДІ ЖАҚСАРТУҒА
КӨМЕКТЕСЕТІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МӘДЕНИ ӘРТҮРЛІЛІК ОРТАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ.

Нұр – Сұлтан қаласының Назарбаев Зияткерлік мектебі

Халықаралық Бакалавриат бағдарламаларын қолдана отырып, дарынды студенттерге білім беру мүмкіндіктерін ұсынатын және зияткерлік қоғамдастықты, мәдениетаралық түсінушілікті және өмір бойы оқуды бағалай білуді дамыту міндеті болып табылатын халықаралық мектеп.

Қоғамдастық ретінде біз оқу бағдарламалары мен қосымша білім беру курстары негізінде жоғары сапалы оқыту мен оқытуды; ұлттық және жеке құндылықтарды тәрбиелеу арқылы оқушылардың әл-ауқаты мен қауіпсіздігіне қамқорлық жасауды қамтамасыз етеміз.

Оқу бағдарламалары

Біздің оқу бағдарламаларымыз креативті және сыни тұрғыдан ойлауды дамыту үшін, сондай-ақ үздік тәжірибелерді таңдаудың жеке тәжірибесі арқылы әлемдік оқыту мен оқытудың алуан түрлілігін рефлексиялау үшін мүмкіндіктер бере отырып, ұлттық білім беру мұқтаждықтары үшін әзірленген Халықаралық бакалавриат бағдарламалары болып табылады.

Қосымша білім беру курстары

Біздің қосымша білім беру курстарымыз креативті, тілдік, техникалық және спорттық үйірмелерді қамтиды, онда әрбір оқушы жеке әлеуетін дамытады және іске асырады және өз білімін іс жүзінде қолданады.

Оқушылардың әл-ауқаты туралы қамқорлық

Біздің оқушылардың әл – ауқатына деген қамқорлығымыз-бұл оқу процесінен ләззат алу үшін әр оқушы өзін мектепте бақытты және жайлы сезінуі үшін әлеуметтік және эмоционалды ортаға үнемі қамқорлық жасау.

Оқушылардың қауіпсіздігі

Біздің оқушыларымыздың қауіпсіздігі Алғашқы медициналық көмекті қамтамасыз етуді; төтенше жағдай және локдаун жағдайында эвакуациялаудың дамыған жүйесін, сондай-ақ Антитеррор және өмірдің басқа да пайдалы білімдері, икемдері мен ықтимал іс-қимылдары туралы хабардар етуді білдіреді.

Ұлттық және жеке құндылықтарды тәрбиелеу

Патриотизм, ұлттық бірегейлік, үйлесімді даму, белсенді азаматтық ұстаным,
эмпатия, өзін-өзі таныту, еңбексүйгіштік сияқты ұлттық және жеке құндылықтарды тәрбиелеу – дифференция және түрлі ресурстар (виртуалды және шынайы) арқылы оқушылардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру дағдыларын дамытуға бағытталған біздің тұрақты және теңдестірілген бағдарламамыздың негізі.

Критериалды бағалау жүйесі

тиімді кері байланыс пен жүйелі модерация мен стандарттауды қолдана отырып, оқуды одан әрі жақсарту үшін оқушылардың жетістіктерін мұқият бағалайды. Бағалау әдістері әр түрлі, мақсатқа сай, шынайы, дәйекті, әділ, инклюзивті және ашық.

Концепт негізінде оқу мен оқыту

негізгі және пәндік концепциялар, ғаламдық мәнмәтіндер, зерттеу идеялары және пәнаралық юниттер арқылы дамиды, бұл оқушыларға өзін-өзі көрсетуге және пәндерді ғана емес, сонымен қатар олардың өмірмен байланысын терең түсінуге мүмкіндік береді.

Дербестендірілген оқыту мен білім беру

оқушылардың жеке қажеттіліктеріне арналған бағдарламалар жасау арқылы жүзеге асырылады.

Оқушыларға бағытталған оқу мен оқыту

оларға пассивті ақпарат алушылардан өздерінің оқу процесінің белсенді қатысушыларына ауысуға мүмкіндік береді, бұл мұғалімдердің үнемі кәсіби өсуімен қамтамасыз етіледі. Оқушының дауысы – бұл әр оқушының оқу тәжірибесі үшін ең басты және ХБ оқушысының үлгісі мен табиғи қызығушылығына негізделген идеялардың әртүрлілігін, олардың нақты өмірмен және болашақ мансаптармен байланыстарын сыни тұрғыдан қабылдау арқылы білім алушыларды білім беру процесінде жауапты субъект болуға мәжбүр етеді.

Конкурстық іріктеуге баруды брондау

Карантин кезеңінде келушілер ағынын реттеу мақсатында келу күні мен уақытын алдын ала брондау ұсынылады

Мектеп сертификаттары

Нұр-сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 2015 жылдың қараша айында Халықаралық Бакалавриаттың Негізгі мектебінің бағдарламасына авторизациядан өтті.

Халықаралық Бакалавриат мектептері сапалы халықаралық білім беретін жалпы философиямен бөліседі.

Нұр-сұлтан қаласының Назарбаев Зияткерлік мектебі 2013 жылдың сәуір айында Халықаралық Бакалавриаттың Дипломдық бағдарламасын авторландырудан сәтті өтті.

Бұл Назарбаев Зияткерлік мектептері желісінің ЖБ бағдарламасы бойынша білім беретін жалғыз мектебі.

Нұр-сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 2016 жылдың маусым айында Халықаралық Мектептер Кеңесінің (CIS) аккредиттеу туралы куәлігін алды.

Нұр-сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 2019 жылы «ЮНЕСКО клубы» мәртебесіне ие болды

Нұр-сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі БҰҰ немесе «МООН» үлгісіндегі клубтар қауымдастығының бір бөлігі болып табылады.

сандар фактілері

Диплом балы (45-тен)

Шетелдік ЖОО-ға оқуға түскендер

Топ-100 ЖОО-ға оқуға түскендер

ielts (9 дан)

грантқа түскендер

SAT (1600 дан)

магистрлер мұғалімдері

жеке жоба бойынша бағалау (7-ден)

ХБ емтихан алушы мұғалімдер

БІЗДІҢ ЖАҢАЛЫҚТАР

22.12.21

НЗМ-ге түсу үшін құжаттарды қабылдау басталады

2022 жылдың 5 қаңтарынан бастап Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінде (2022-2023 жаңа оқу жылына) жалпы білім беретін мектептердің 6 сынып оқушыларын конкурстық іріктеу негізінде 7 сыныпқа қабылдау үшін үміткерлерден құжаттарды қабылдау басталады.

21.12.21

Бос жұмыс орындары

Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың бос лауазымдарына конкурстық іріктеу жариялайды

20.12.21

«30 қайырымды  іс» акциясы аяқталды

Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 11 А сыныбының ата-аналары мен педагог-ұйымдастырушы-кураторы Сандуғаш Пшенбаева ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай “30 қайырымды іс” науқаны аясында елорда іргесіндегі Қобыланды батыр ауылының орта мектебіне қолдау көрсетті. 

Жеке тұлға. Мінез. Жетістік