2013-2014

Кенжетай Данияр

2013-2014 оқу жылы, оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы Президенті