Жеке оқыту

Басқарма шешімімен бекітілген

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ

2019 жылғы 4 қыркүйектен (№41 хаттама)

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының филиалдарында эксперименттік режимде дербестендірілген оқытуды ұйымдастыру қағидалары

 

 1. Жалпы ережелер

 

 1. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының (бұдан әрі – ДББҰ) “Назарбаев Зияткерлік мектептері” филиалдарында дербестендірілген оқытуды ұйымдастыру қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) қызметінің негізгі нысанасы білім беру қызметі болып табылатын ДББҰ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» филиалдарында (бұдан әрі – мектептер) дербестендірілген оқытуды ұйымдастыру тәртібін айқындайды.
 2. Осы Қағидалар «Назарбаев Университеті», «Назарбаев Зияткерлік мектептері» және «Назарбаев Қоры» мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, ДББҰ Жарғысына сәйкес әзірленді.
 3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) Дербестендірілген оқыту – бұл білім беру моделі, онда бағдарламалар, оқыту әдістері және академиялық стратегиялар оқушының жеке қажеттіліктеріне, қызығушылықтарына және әлеуметтік-мәдени негізіне бағытталған.

2) Аралас оқыту – бұл білім беру процесін ұйымдастырудың бір түрі, ол студенттерге белгілі бір мазмұнды жеткізуге арналған технологияларды біріктіруді, мұғалімнің қатысуымен оқытуды (бетпе-бет) қашықтықтан оқытуды біріктіреді, оқушылардың оқу жолын, уақытын, орны мен қарқынын тәуелсіз бақылау элементтерін қамтиды.

3) Қашықтықтан оқыту – бұл онлайн және офлайн әрекеттің әртүрлі элементтерін біріктіретін білім мен дағдыларды қалыптастыру нысаны.

4) Онлайн оқыту – бұл нақты уақыт режимінде интернет арқылы білім алу және дағдыларды игеру әдісі.

5) Жеке білім беру бағыты – бұл оқушының жеке әлеуетін іске асыру, белгілі бір оқушыға арналған және белгіленген мерзімде іске асырылуы қажет нақты мақсаттары бар жеке жоспарға сәйкес оның қабілеттерін дамыту тәсілі.

6) Бос сағаттар – бұл жеке білім беру бағыты бойынша оқыту шеңберінде оқу жылының тоқсанының ішінде және / немесе соңында оқу бағдарламасын жеделдетіп меңгеру есебінен қалыптасқан оқушының негізгі оқу сабақтарынан бос уақыты.

7) Тыныш аймақ – кітапханадағы, рекреациялардағы, оранжереядағы, компьютерге / ноутбукке, принтерге, сканерге, интернетке қолжетімділігі бар кабинеттердегі, жеке / жұптық / топтық жұмысқа, қашықтықтан, онлайн-оқытуға, оқушыларды сабаққа дайындауға арналған шусыз жұмыс оқу кеңістігі (орны).

8) Жеке оқыту бойынша мектеп консилиумы – оқушыларды NIS-Programme білім беру бағдарламасына/халықаралық бакалавриат бағдарламасына дербестендірілген оқытуға іріктеу (ауыстыру) және оның енгізілуіне мониторинг жүргізу үшін құрылатын комиссия, оның құрамына пән мұғалімдері, кураторлар, психолог, медицина қызметкері, мектеп директорының орынбасарлары, мектеп директоры кіруі мүмкін.

 

 1. Жеке оқытуды ұйымдастыру

 

 1. Дербестендірілген оқыту екі бағыт бойынша жүзеге асырылатын болады:
 • 2 жыл ішінде үш сынып бағдарламаларын меңгеруді көздейтін 8, 9, 10 – сыныптар білім беру бағдарламасы (бұдан әрі-Бағдарлама) бойынша. Осы бағыт бойынша оқушылар 8-сыныптан (ағымдағы оқу жылы басталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей) оқи алады. Оқушылар бағдарламаға сәйкес 2 оқу жылы ішінде оқиды және оқу бағдарламасының талаптарын міндетті түрде орындайды (зертханалық, практикалық, жобалық және басқа жұмыстарды орындау, эссе жазу). Бағдарлама бойынша оқудың екінші жылы аяқталғаннан кейін оқушылар негізгі мектеп курсы үшін сыртқы жиынтық бағалауды (бұдан әрі – жо)/қорытынды аттестаттауды тапсырады. Топ / сынып үшін жеке және / немесе жеке оқу сабақтарының кестесі, бөлім үшін жиынтық бағалауды (бұдан әрі – БЖБ)/бірлік үшін тұрақты бағалауды және тоқсан үшін жиынтық бағалауды (бұдан әрі – ТЖБ) тапсыру кестесі жасалады);

2) жеделдетумен де, жеделдетусіз де оқытуды көздейтін жеке білім беру маршруты (бұдан әрі – Маршрут) бойынша жекелеген пәндерді оқыту бойынша. Бағыт бойынша оқыту 8-12 сынып оқушыларына қарастырылған.

Маршрут бойынша жаттығу кезінде екі нұсқа мүмкін:

– оқушылар оқу бағдарламасын аз уақыт ішінде меңгереді, алайда NIS-Ргодгамм/Халықаралық бакалавриат бағдарламалары (негізгі мектеп пәндері; Жоғары мектептің “қазақ тілі”, “Орыс тілі”, “Қазақстан тарихы” пәндері) (бұдан әрі – сынып) бойынша білім алушылар оқу тоқсанын /семестрін/ оқу жылын аяқтайды, БЖБ/қалыптастырушы бағалауды, СОБ/айқындаушы бағалауды сыныбымен бірге орындайды. Осы нұсқа бойынша оқи отырып, оқушыларда бос сағаттар оқу жылының ортасында немесе барлық тоқсандары / семестрлері/бойында қалыптасады;

– оқушылар оқу бағдарламасын аз уақыт ішінде меңгереді, одан кейін орта мектеп үшін БЖБ/қалыптастырушы бағалауды, негізгі және жоғары мектеп үшін жеке кесте бойынша ТЖБ/айқындаушы бағалауды орындайды және оқу тоқсанын/семестрін/оқу жылын сыныптан ерте аяқтайды. Осы нұсқа бойынша оқи отырып, оқушыларда бос сағаттар тоқсанның/семестрдің/оқу жылының соңында құрылады.

Бірінші және екінші нұсқалардағы бос сағаттарды студенттер олимпиадалар мен ғылыми жарыстарға дайындалу, қосымша курстарға, қызығушылық сабақтарына қатысу, білім деңгейін көтеру немесе белгілі бір пәндер бойынша білімдегі “олқылықтарды” жою үшін қолдана алады. т. б.

Бағыт бойынша негізгі және жоғары мектепті аяқтағаннан кейін оқушылар со/қорытынды аттестаттауды сыныбымен бірге тапсырады.

Оқушылар пән мұғалімдері өз бетінше жасаған және мектептердің әдістемелік бірлестіктерінің (бұдан әрі-оқу жоспары) отырыстарында бекітілген оқу жоспарларына сәйкес оқиды және олардың талаптарын (зертханалық, практикалық, жобалық және басқа жұмыстар, эссе) міндетті түрде орындайды.

Бағыт бойынша оқытуды ұйымдастыру кезінде АКТ-ны қолдана отырып, онлайн -, қашықтықтан, аралас оқыту, сыныптық-сабақ, дербес, жұптық, топтық, жеке жұмысты көздейтін әртүрлі оқыту нысандарын пайдалану ұсынылады.

 1. 5. Мектептер оқушылардың оқу жүктемесіне қарай элективті курстар мен үйірме жұмыстарын ұйымдастыра алады.
 2. 6.Оқушыларды тиімді оқыту үшін мектептер сыныпта, зертханаларда, мектептің тыныш аймақтарында жеке / тәуелсіз / жұптық / топтық оқытуды, мұғаліммен жеке кеңес беруді ұйымдастыруы керек.

 

 1. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау

 

 1. Оқу процесінің әрбір кезеңінде дербестендірілген оқыту бойынша білім алатын оқушылардың дайындық деңгейін айқындау және оқу бағдарламасына сәйкес оқушылардың оқу мақсаттарына қол жеткізуін және күтілетін оқу нәтижелерін талдау оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі бойынша жүзеге асырылады.
 2. Оқушылар орта мектеп үшін БЖБ/қалыптастырушы бағалауды және негізгі және жоғары мектеп үшін СОБ/айқындаушы бағалауды орындайды, олардың мазмұны тиісті тоқсан/семестр үшін пән бойынша оқу бағдарламасының материалын қамтиды.
 3. СОБ тест спецификацияларын әзірлеуді ДББҰ «Педагогикалық өлшемдер орталығы» филиалы жүргізеді.
 4. Жоғары мектеп үшін БЖБ/қалыптастырушы бағалауды және негізгі және жоғары мектеп үшін айқындаушы бағалауды әзірлеуді мектептер дербес жүргізеді.
 5. СО өтетін пәндер бойынша 4 тоқсанда со өткізілмейді.
 6. Оқушылардың оқу жетістіктерінің нәтижелері үнемі электронды журналға қойылады.
 7. Дербестендірілген оқытудың оқу бағдарламаларының мазмұнын ойдағыдай меңгерген оқушылар Зияткерлік мектептердің педагогикалық кеңесінің шешімімен оқудың екінші жылына ауыстырылады.
 8. Оқудың бірінші жылын аяқтаған және барлық пәндер бойынша “5” жылдық бағалары бар оқушылар педагогикалық кеңестің шешімі негізінде мақтау қағазымен марапатталады.
 9. Оқушыларды денсаулығына байланысты дене шынықтыру сабақтарынан босату олардың ауысуына әсер етпейді.
 10. Негізгі мектеп үшін курс аяқталғаннан кейін және үлгілік оқу жоспарының сағат санына сәйкес дербестендірілген оқытудың оқу бағдарламасын толық меңгерген жағдайда, оқушылар NIS-Programme білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған мектептерге қатысты сыртқы ұйым әзірлейтін және қолданыстағы бағалау жөніндегі құқықтық актілер шеңберінде Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін мектеп әзірлейтін емтихан материалдары бойынша жо/қорытынды аттестаттауды тапсырады.
 11. Дербестендірілген оқыту пәндері бойынша жылдық бағалар мен қорытынды бағалар негізгі мектепті бітіргені туралы аттестатқа енгізіледі.
 12. Негізгі мектепті бітірген, сырттай бағалаудан өткен және оқу кезінде барлық пәндер бойынша “5” жылдық және қорытынды бағалары бар оқушыларға негізгі мектепті үздік бітіргені туралы аттестат беріледі.
 13. NIS-Programme білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін СО өткізілмейтін пәндер бойынша тоқсандық және жылдық бағаларды қою тәртібі:

– төртінші баға БЖБ және ТЖБ нәтижелерінің негізінде 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қойылады. “Дене шынықтыру” пәні бойынша тоқсандық баға БЖБ нәтижелері негізінде қойылады;

– жылдық бағалау БЖБ және ТЖБ бойынша төрт тоқсан ішіндегі нәтижелер негізінде тиісінше 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қойылады.

19-1. Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін қорытынды аттестаттау өткізілмейтін пәндер бойынша негізгі мектепте семестрлік және жылдық бағаларды қою тәртібі:

– семестрлік баға айқындаушы бағалау нәтижелері бойынша қойылады;

– жылдық баға 1 және 2 семестр нәтижелері бойынша тиісінше 40% – дан 60% – ға пайыздық арақатынаста қойылады.

19-2) Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін қорытынды аттестаттау өткізілмейтін пәндер бойынша жоғары сыныптарда семестрлік және жылдық бағаларды қою тәртібі:

– семестрлік баға қалыптастырушы және айқындаушы бағалау нәтижелері бойынша 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қойылады%;

– жылдық баға 1 және 2 семестр нәтижелері бойынша тиісінше 40% – дан 60% – ға пайыздық арақатынаста қойылады.

 1. NIS-Programme білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін пәндер бойынша тоқсандық және жылдық бағаларды қою тәртібі:

– 1, 2, 3-тоқсандағы тоқсандық бағалау БЖБ және ТЖБ нәтижелерін 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қамтиды. 4-ші тоқсан БЖБ нәтижелерін қамтиды – 100% соответственно;

– жылдық бағалау СОР 1, 2, 3, 4 тоқсан және СБ 1, 2, 3 тоқсан нәтижелерін тиісінше 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қамтиды;

– пәндер бойынша қорытынды баға тиісінше 70% – дан 30% – ға пайыздық қатынаста тоқсандық бағалардың орташа мәнін және сыртқы бағалауды (бес балдық шкала бойынша) қамтиды. Қорытынды бағаны дөңгелектеу жақын тұтасымен жүргізіледі.

20-1. Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін қорытынды аттестаттау өткізілетін пәндер бойынша негізгі мектепте семестрлік және жылдық бағаларды қою тәртібі:

– семестрлік баға 1 және 2 семестрлердің айқындаушы бағалау нәтижелері бойынша қойылады;

– жылдық баға 1 және 2 семестр нәтижелері бойынша тиісінше 40% – дан 60% – ға пайыздық арақатынаста қойылады;

– пәндер бойынша қорытынды баға 7-балдық шкала бойынша емтихан бағалары мен жылдық бағалар нәтижелері бойынша тиісінше 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қойылады.

20-2. Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін қорытынды аттестаттау өткізілетін пәндер бойынша жоғары сыныптарда семестрлік және жылдық бағаларды қою тәртібі:

– семестрлік баға қалыптастырушы және айқындаушы бағалау нәтижелері бойынша 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қойылады%;

– жылдық баға 1 және 2 семестр нәтижелері бойынша тиісінше 40% – дан 60% – ға пайыздық арақатынаста қойылады;

– пәндер бойынша қорытынды баға 7-балдық шкала бойынша емтихан бағалары мен жылдық бағалар нәтижелері бойынша тиісінше 50% – дан 50% – ға пайыздық арақатынаста қойылады.

 1. Оқушыларды дербестендірілген оқыту бағдарламасынан NIS-Ргодгамме/Халықаралық бакалавриат білім беру бағдарламасы бойынша оқуға ауыстыру кезінде бағалау мынадай тармақтарда көрсетілген тәртіппен жүзеге асырылады 19, 19-1, 19-2, 20, 20-1, 20-2 осы қағиданы басшылыққа алады.

 

 1. 4. Оқушыларды іріктеу

 

 1. Оқушыларды дербестендірілген оқытуға іріктеуді жүргізу кезінде мектеп директорының бұйрығымен дербестендірілген оқыту бойынша мектеп консилиумы (бұдан әрі – ШКПО) құрылады және іріктеу рәсімін ұйымдастыруға, оқушылардың қажетті құжаттарын жинауға және дайындауға жауапты адамдар айқындалады.
 2. Бағдарлама бойынша оқығысы келетін оқушылар келесі талаптарға сай болуы тиіс:

1) оқушылар 7-сыныпты аяқтауы немесе 8-сыныпта оқуы керек;

2) 7-сынып аяқталғаннан кейін барлық пәндер бойынша жылдық бағалар “5” және “4” болуы тиіс, бұл ретте Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін “4” деген бағалар саны үштен аспауы тиіс/”6″, “7”.;

3) «Сандық сипаттамалар» бөлімі бойынша мектептердің 7 – сыныптарында (бұдан әрі-КО) оқуға кандидаттарды конкурстық іріктеу нәтижелері 50%-дан кем болмауы тиіс;

4) математика және тілдік пәндер бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің соңғы мониторингінің нәтижелері оқу бағдарламасының бөлімдері мен сөйлеу әрекетінің дағдылары бөлінісінде оқу жетістіктерінің базалық, жақсы және жоғары деңгейлерімен ұсынылуы тиіс.

 1. Бағыт бойынша оқығысы келетін оқушылар келесі талаптарға сай болуы тиіс:

1) оқушылар 8-12 сыныптарда білім алу керек;

2) соңғы екі тоқсанда оқушылар таңдаған пәндер бойынша бағалар NIS-Ргодгамме білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін «5» болуы тиіс;

2-1) өткен оқу жылының семестрлік, жылдық бағалары және ағымдағы оқу жылының соңғы семестрі Халықаралық Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін «6», «7» болуы тиіс;

3) «Сандық сипаттамалар» бөлімі бойынша КО нәтижелері 50-ден кем болмауы тиіс;

4) оқушылардың математика және тілдік пәндер бойынша оқу жетістіктерінің соңғы мониторингінің нәтижелері оқушылар осы пәндерді таңдаған жағдайда оқу бағдарламасының бөлімдері мен сөйлеу әрекетінің дағдылары бөлінісінде оқу жетістіктерінің базалық, жақсы және жоғары деңгейлерімен ұсынылуы тиіс.

Оқушылар осы Қағидаларға 2/2-1-қосымшаларға сәйкес тізімнен маршрут бойынша оқу үшін пәнді (пәндерді) таңдай алады.

 1. Дербестендірілген оқыту үшін кандидаттарды іріктеу кезінде ШКПО оқушылардың осы Қағидалардың 23 немесе 24-тармақтарының барлық талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ мынадай құжаттарды, нәтижелер мен ерекшеліктерді қарайды:
 2. осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ата-аналардың / заңды өкілдердің өтініші;

2) ұсынымдар:

– бағдарлама бойынша оқыту үшін бейіндік (математика, физика, информатика, химия, биология, география) және тілдік пәндер бойынша мұғалімдерді, кураторды, психологты, мектептің медицина қызметкерін;

-бағыт бойынша оқыту үшін мектеп мұғалімдерін (таңдаған оқушылармен), кураторды, психологты, медицина қызметкерін;

3) математика және тілдік пәндер бойынша КО нәтижелері;

4) оқушылардың оқудағы, спорттағы, ғылыми жарыстардағы, олимпиадалардағы жеке жетістіктері;

5) оқушылардың дамуының жеке ерекшеліктері (физикалық денсаулық, психологиялық жағдай, белгілі бір пәндерді сәтті оқуға бейімділік және т.б.).

Ата-аналар / заңды өкілдер өтініш бергеннен кейін, ШКПО өкілдері студенттермен және ата-аналармен / заңды өкілдермен сөйлеседі.

 1. 26. ШКПО отырысының нәтижелері бойынша ұсынымдары бар хаттама ресімделеді.
 2. ШКПО ұсынымдары бар хаттаманың негізінде мектептің педагогикалық кеңесі оқушыны жеке оқытуға ауыстыру мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды.

 

 1. Оқушының ауысуы

 

 1. Оқушыны NIS-Programme / Халықаралық Бакалавриаттың білім беру бағдарламасына ауыстыру мынадай себептер бойынша жүзеге асырылады:

1) оқушының жеке оқытуда оқуға деген ықыласының болмауы (ата-анасының / заңды өкілдерінің өтініші) ;

2) оқушының дене денсаулығының, психологиялық жағдайының нашарлауы;

3) тоқсан / семестр қорытындысы бойынша оқушының үлгерімі мен білім сапасының төмендігі:

–      бағдарлама бойынша білім алушыда үш және одан да көп “3” немесе бір және одан көп “2” бағаларының болуы;

–      бағдар бойынша білім алушыда таңдалған пәндер бойынша «3» және / немесе «2» бағаларының болуы.

 1. ШКПО отырысының нәтижелері бойынша ұсынымдары бар хаттама ресімделеді.
 2. ШКПО ұсынымдары бар хаттаманың негізінде педагогикалық кеңес оқушыны NIS-Programme/Халықаралық Бакалавриаттың білім беру бағдарламасына ауыстыру қажеттілігі туралы шешім қабылдайды.
 3. 3 оқу жылы ішінде оқушыны NIS-Programme/Халықаралық бакалавриат білім беру бағдарламасынан бағыт бойынша оқуға және керісінше оқу жылында 1 (бір) рет ауыстыруға болады.
 4. Осы Ереженің 4-тармағының 1-тармақшасын қоспағанда, оқу жылы ішінде NIS-Programme/Халықаралық бакалавриат білім беру бағдарламасынан бағдарлама бойынша оқуға ауыса алмайды.
 5. Есептілік

 

 1. Оқу жылы ішінде мектептер дербестендірілген оқытуды енгізу мен іске асыруға мониторинг, талдау жүргізеді. Әрбір тоқсанның қорытындысы бойынша мониторинг және талдау нәтижелері білім беру процесінің сапасын бағалау үшін ДББҰ-ға жіберіледі.

 

 1. 7. Құқықтары мен міндеттері

 

 1. Мектептер дербес оқытуды енгізу туралы дербес шешім қабылдауға және оқыту бағытын таңдауға құқылы.
 2. Мектептер өздерінің мүмкіндіктеріне сүйене отырып, жеке оқытуды ұйымдастырудың тетіктерін (кабинеттердің, соның ішінде зертханалардың болуы, мұғалімдердің оқу жүктемесі, сабақ кестесі, Оқушылар саны және т. б.) дербес әзірлеуге және сынақтан өткізуге міндетті.
 3. Мектепке(-лерге) дербестендірілген оқытуды енгізген жағдайда оқушының:
 4. дербестендірілген оқытуға көшу туралы шешім қабылдау;

2) осы Қағидаларға 2 немесе 2-1-қосымшаларға сәйкес тізімнен бағыт бойынша жекелеген заттарды зерделеу үшін пәнді (пәндерді) таңдау;

3) үйірме және қосымша сабақтарға қатысу;

4) ғылыми жобалармен айналысу;

5) олимпиадалар мен жарыстарға қатысу;

6) сыныптан тыс және мектептен тыс іс-шараларға қатысу;

7) жазғы мектепке қатысу.

 1. Жеке оқуға ауысқан жағдайда студент міндетті:

1) бағдарлама немесе оқу жоспары бойынша оқу және барлық тиісті талаптарды орындау;

2) бағдарламада, оқу жоспарларында көзделген зертханалық, практикалық сабақтарға, сондай-ақ элективті курстарға және / немесе үйірме жұмысына қатысу;

3) мұғалімдердің барлық тапсырмаларын уақытылы орындау;

4) жоғары мектепте БЖБ/қалыптастырушы бағалауды, негізгі және жоғары мектепте ТЖБ/айқындаушы бағалауды, сыртқы бағалауды/қорытынды аттестаттауды уақтылы тапсыру.

 

 

 1. 8. Жауапкершілік
 2. Директор жауапты:

1) жеке оқытуға оқушыларды дұрыс іріктеу;

2) студенттер туралы құпия деректердің сақталуын қамтамасыз ету (жеке мәліметтер, физикалық және психологиялық денсаулық / жағдайы, жеке даму ерекшеліктері және т. б.);

3) дербестендірілген оқытуды енгізуді ұйымдастыру және іске асыру.

1 қосымша

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ басқармасының 2019 жылғы “4” қыркүйектегі шешімімен (№41 хаттама) бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының филиалдарында эксперименттік режимде дербес оқытуды ұйымдастыру қағидаларына

 

Филиал директорына

«Назарбаев Зияткерлік мектебі _______________________________ бағыты»

____________________________________қаласы

оқушының заңды өкілінен _______ сыныпқа            ___________________________________________(оқушының аты-жөні)

_____________________________________

(Заңды өкілдің аты-жөні)

 

Өтініш

Сізден көшіру мүмкіндігін қарастыруды сұраймын __________________________________________________________________

(оқушының аты-жөні)

______ сыныпта  _________________ тілінде оқитын

“Назарбаев Зияткерлік Мектебі” ДББҰ филиалы __________________________________________________ бағыты города ______________________ қаласында келесі бағыт бойынша оқуға:

1) екі жыл ішінде үш сынып бағдарламаларын меңгеруді көздейтін 8, 9, 10-сыныптардың білім беру бағдарламасы бойынша;

2) жеделдетумен де, жеделдетусіз де оқытуды көздейтін жеке білім беру бағыты бойынша* жекелеген пәндерді оқыту бойынша.

(V таңдалған белгіні белгілеу керек )

*Екінші бағытты таңдау кезінде Назарбаев Зияткерлік мектептерінде дербестендірілген оқытуды эксперименттік режимде ұйымдастыру қағидаларына 2 немесе 2-1-қосымшаларға сәйкес тізбедегі пәнді (- дерді) көрсету қажет,

1)____________________________

2)____________________________

3) ___________________________

4) ___________________________

5) ___________________________ және т.б..

(пәнді көрсету)

 

Қолы __________________

Өтінішті беру күні: ____  ____________ 20___ г.

Қосымша 2

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ басқармасының 2019 жылғы “4” қыркүйектегі шешімімен (№41 хаттама) бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының филиалдарында эксперименттік режимде дербес оқытуды ұйымдастыру қағидаларына

 

NIS-Programme білім беру бағдарламасы бойынша оқитын пәндер тізімі

 

Пән
I ТІЛ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ
1 Бірінші тіл (қазақ және орыс)
2 Екінші тіл (қазақ және орыс)
3 Екінші тіл және әдебиет (қазақ және орыс)
4 Ағылшын тілі
II МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА
5 Математика
6 Информатика
III ЖАРАТЫЛЫСТАНУ
7 География
8 Биология
9 Физика
10 Химия
IV АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
11 Дүниежүзі тарихы
12 Қазақстан Тарихы
13 Адам. Қоғам. Құқық (Құқық негіздері)
14 Жаһандық перспективалар және жобалық жұмыс
15 Экономика

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 2-1

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ басқармасының 2019 жылғы «4» қыркүйектегі шешімімен (№41 хаттама) бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының филиалдарында эксперименттік режимде дербес оқытуды ұйымдастыру қағидаларына

Халықаралық Бакалавриат (негізгі мектеп) бағдарламасы бойынша оқитын пәндер тізбесі)

Пән
I А және В тілі
1 Қазақ тілі мен әдебиеті
2 Қазақ тілі
3 Орыс тілі мен әдебиеті
4 Орыс тілі
5 Ағылшын тілі мен әдебиеті
6 Ағылшын тілі
II МАТЕМАТИКА
7 Математика
III  ЖАРАТЫЛЫСТАНУ
8 Биология
9 Физика
10 Химия
11 Науки
IV АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
12 Дүниежүзі тарихы
13 Қазақстан Тарихы
14 Әлеуметтік ғылымдар (Әлеуметтік зерттеулер)
15 Экономика
16 Қоғамдық ғылымдар негіздері
17 География
V ӨНЕР. ТЕХНОЛОГИЯ
18 Бейнелеу өнері
19 Драма
20 Дизайн

Халықаралық Бакалавриат (жоғары мектеп) бағдарламасы бойынша оқитын пәндер тізбесі)

Жоғары мектеп үшін (11-12 сынып)

1 Қазақ тілі
2 Орыс тілі
3 Қазақстан тарихы