Жиі қойылатын сұрақтар

1. Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінде қандай білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуда?
Мектеп Халықаралық білім бакалавриатының білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын, оқушылардың нақты оқу мақсаттарына жетуіне бағытталған, белгілі бір білім көлемін қалыптастыруға, оларды оқу және өмірлік мәселелерді шешуде қолдану үшін кең ауқымды пәндік дағдылар мен машықтықтарды дамытуға бағытталған. https://www.ibo.org/about-the-ib/
 
2. Мектеп өмірін ұйымдастырудың ерекшеліктері?
Мектептегі білім беру процесі “толық күн” негізінде жүзеге асырылады Сонымен қатар, семестірлік оқу жүреді.  1-ші семестрдің ұзақтығы қыркүйектен желтоқсан айына және 2-ші семестр қаңтардан маусым айына дейін. Оқушылар үшін орта семестрлік және семестр аралық демалыс беріледі. Сабақтың ұзақтығы - 60 минут құрайды.  
  
3. Бағалау жүйесі қалай ұйымдастырылған?
Бағалаудың негізгі мақсаты - оқушының оқу үдерісін жақсарту және қолдау болып табылады. Критериалдық бағалау оқу жетістіктерін пәннің міндеттеріне және мазмұнына негізделген критерийлерге сәйкес анықтайды. Әрбір критерий бойынша жетістік деңгейінің сипаттамасы оқушының қандай жетістікке жеткені және жақсарту үшін не қажет екендігі туралы ақпарат береді. Критериалды бағалау жүйесі формативтік, констативтік, ішкі және сыртқы бағалауды қамтиды.
7 балдық бағалау жүйесі - бұл Халықаралық Бакалавриат талап ететін, оған сәйкес студенттің жетістік деңгейі анықталып, 5 балдық шкалаға ауыстырылатын бағалау жүйесі.
Формативтік бағалау (ағымдағы) - студенттерді констативтік бағалауға дайындау үшін күнделікті жұмыс барысында білім алушының білімі мен дағдыларының ағымдағы деңгейі туралы кері байланыс беретін оқуды бағалау. Негізгі мектепте (MYP) ол түзету функциясын атқармайды және семестр мен жылдың бағаларын тағайындау кезінде ескерілмейді. Жоғарғы мектепте ((DP) түзету функциясы бар және ол оқу бағдарламалары мен бөлім жоспарларына сәйкес оқушының қазіргі жетістігін бағалайды.
Констативтік бағалау (қорытынды) - бұл оқушылардың дамыған білімі мен дағдыларының деңгейін анықтау үшін мұғалімдер жүргізетін бағалау.
Ішкі бағалау - зияткерлік мектеп мұғалімдері жүзеге асыратын ХБ белгілеген критерийлер бойынша оқушылардың білім жетістіктерін бағалау.
Сыртқы бағалау - бұл ХБ әзірлейтін және реттейтін DP бағдарламасы аяғында оқушыылардың жұмысын бағалау процедурасы.
Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің оқу үдерісін басқару үшін Out of 7 жүйесін қолданады. 
 
4. Дипломдық бағдарлама дегеніміз не?
Оқу бағдарламасы алты пәндік топтан, сондай-ақ үш негізгі компоненттен тұрады: «Кеңейтілген эссе» (EE); және Таным теориясы (TOK), «Шығармашылық, әрекет және қоғамға қызмет ету»(CAS).
Дипломдық бағдарламаның барлық студенттері үшін Кеңейтілген Эссе Жазу міндетті болып табылады. Бұл жоғары деңгейлі ұйымдастырушылық және зерттеушілік дағдыларды қажет ететін, таңдалған пән бойынша ағылшын тілінде 4000 сөзден аспайтын ғылыми жұмыс.
Таным теориясы - әр түрлі ақпаратты сыни тұрғыдан ойлау және талдау дағдыларын дамытатын пәнаралық сабақ.
Шығармашылық, әрекет, қоғамға қызмет ету - Creativity, Action, Service (CAS). «Шығармашылық» бағдарламасы оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен әлеуметтік белсенділігін дамытуға бағытталған. Жобаға қатысу оқушыларға зейінділік, айналадағыларға қамқор болу, топта жұмыс істей білу сияқты маңызды қасиеттерді дамытуға мүмкіндік береді. CAS оқушылардың бойында мектеп қабырғасынан тыс өмір туралы хабардар болу, бағалау және белсенді қатысу қабілеттерін тәрбиелейді.
Оқушылар ұсынылған алты пәндік топтың ішінен алты пәнді таңдайды. Әдетте үш пән жоғары деңгейде, үш пән стандартты деңгейде оқытылады.
2013 жылдың сәуір айында, мектеп Халықаралық Бакалавриаттың Дипломдық бағдарламасын рұқсатын алды және қыркүйек айында Қазақстан мен әлемнің жетекші жоғары оқу орындарына түсу үшін 16-18 жас аралығындағы жоғары сынып оқушыларын дайындау үшін әмбебап курс болып табылатын, осы бағдарлама аясында оқытуы басталды.
Дипломдық бағдарлама көптеген танымал университеттермен мойындалды.
 
5. Жоғарғы мектепте қандай пәндер оқылады (ДБ)?
Дипломдық бағдарлама бойынша оқыту ағылшын тілінде жүргізіледі және мектеп келесі пәндерді ұсынады:
Топ 1. Тіл А: Қазақ (SL), Орыс (SL и HL) және Ағылшын (SL).
Топ 2. Тіл B: Ағылшын (HL).
Топ 3. Қазіргі Қазақстан тарихы (SL) мемлекеттік тілде, Дүние жүзі тарихы (SL және HL), ЖҚАТ (Жаһандық қауымдастықтағы ақпараттық технологиялар) (SL және HL), Экономика (SL және HL), Антропология (SL және HL), География (SL және HL).
Топ 4: Физика (SL және HL), Биология (SL және HL) және Химия (SL және HL), Информатика (SL және HL).
Топ 5: Математика: Талдау және Әдістер (SL және HL) және Математика: Қолдану және Интерпритация (SL және HL).                                     
Группа 6:  Өнер (SL және HL), Фильм (SL және HL).
Толық ақпаратты алу үшін, Сізді келесі сілттемеден өтуінізді сұраймыз: https://ibo.org/programmes/middle-years-programme/curriculum/ 
 
6. 7-10 сынып аралығында қандай пәндер оқытылады?
Негізгі мектеп бағдарламасы оқушыларды олардың табиғаттағы және әлеуметтік кеңістіктегі рөлі туралы хабардар болуға бағыттауға арналған. Бағдарлама Дипломдық бағдарлама бойынша оқуға дайындықты қамтамасыз етеді. Мектеп негізгі мектеп бағдарламасында келесі пәндер бойынша оқытуды жүзеге асырады:
Топ 1. Тіл А: Қазақ, Орыс және Ағылшын.
Топ 2. Тіл Б: Қазақ, Орыс және Ағылшын.
Топ 3. Гуманитарлық ғылымдар: мемлекеттік тілде - Қоғамдық ғылымдар негіздері (7-8 сыныптары), Қазақстан тарихы (9-10 сыныптары), География (9-10 сыныптары);  ағылшын тілінде - Social studies (7-8 сыныптары), Дүние жүзі тарихы (9-10 сыныптары), Экономика (9-10 сыныптары).
Топ 4. Ғылым: Кіріктірілген ғылымдар, Биология, Физика және Химия.
Топ 5. Математика. 
Топ 6. Өнер: Бейнелеу өнері және Драма.
Топ 7. Дизайн.
Топ 8. Дене шынықтыру мемлекеттік тілде.
Толық ақпаратты алу үшін ХБ электрондық сайтына өтіңіз: https://ibo.org/programmes/middle-years-programme/curriculum/
 
7. ХБ бағдарламаларының ерекшелігі неде?
3 жастан 19 жасқа дейінгі балаларға үздіксіз білім беруді ұсынатын бірнеше халықаралық деңгейде танылған білім беру бағдарламаларының бірі. 35 жылдан астам уақыттан бері бұл жоғары сапалы білім беру беделіне ие. ХБ бағдарламаларының негізгі тұжырымдамаларының бірі - ұлттық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастыру арқылы оқушылардың халықаралық сана-сезімін дамыту. ХБ-тағы білім беру үдерісі оқу үдерісіне оң көзқарас қалыптастыруға бағытталған. ХБ оқушылары қиын сұрақтар қоюды, сыни тұрғыдан ойлауды, зерттеушілік қабілеттерін дамытуды және қоғамдық жұмыстарға үйренеді.
 
8. Екінші тіл ретінде қазақ, орыс және ағылшын тілдерін оқуы және оқытуы қалай жүзеге асырылады?
Халықаралық Бакалавриат бағдарламаларын іске асыратын Нұр-Сұлтан қаласының Назарбаев Зияткерлік мектебі қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытуды жүзеге асырады. Қазақ тілі - мемлекеттік тіл, оны меңгеру мектеп қауымдастығының әрбір мүшесінің міндеті, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі әлемдік қоғамдастыққа ену үшін маңызды. Екінші тілдерді оқыту тілдік фазаларға сәйкес жүзеге асырылады.
Тілдік фазалар - бұл тілді оқыту кезеңдері.
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның «Нұр-Сұлтан қаласының Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалының Тіл саясатында егжей-тегжейлі таныса аласыз.*
 
9. Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің түлектеріне қандай білім туралы құжаттар беріледі?
Негізгі мектепті аяқтағаннан кейін (10-сынып) оқушылар негізгі мектепті бітіру туралы куәлік алады.
Соңғы оқу жылында Жоғарғы мектеп оқушылары Халықаралық бакалавриаттың сыртқы бағалауына қатысады. Халықаралық бакалавриаттың сырттай бағалауының нәтижелері бойынша студенттер Халықаралық дипломдармен немесе сертификаттармен марапатталады. Дипломның жоғары нәтижелері болған жағдайда оқушылар ұлттық немесе шетелдік жоғары оқу орындарына қосымша емтихандарсыз түсуге мүмкіндік алады. 
Нұр-Сұлтан қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі оқушыларының оқу жетістіктерін Критериалық бағалау ережелеріне сәйкес оқушыларға жоғарғы мектепті бітіру туралы куәліктер беріледі.
Халықаралық бакалавриаттың сырттай бағалау нәтижелері ұлттық бірыңғай тестілеу сертификатына көшіріледі. 
Құрметті достар, мектептің www.nisa.edu.kz веб-сайтында «Біз туралы», «Біздің команда», «Біздің ережелер», «Мектеп өмірі», «Кәсіптік бағдар беру» және «БАҚ» бөлімдерінде толық ақпарат берілген.
Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебіне қош келдіңіздер!

Өнер көрмесі

«Өмір өнері айналамызды үнемі түзетіп отырумен сипатталады».

- Окакура Какузо

Біз әлемдегі ең белгісіз және күтпеген сәттердің бірін бастан өткеріп отырмыз, ол

уақыт өткен сайын жағымды және жағымсыз салдарларды қалдырып, бізді ескі

тәжірибелерімізді бейімдеуге және қайта құруға итермелейді.

Біздің басымызға түскен бақытсыздықтардың бірі - бұл біздің процесстеріміз бен

нәтижелерімізді бөлісу, жанашырлық пен қолдауды білдіру, ләззат алу және бөлісу

үшін физикалық кеңістікті жоғалту. «Әр бұлттың күміс төсемі бар» деген халықтық

сөзін еске түсіре отырып, біз сіздерді ДП бейнелеу өнері - 2020 студенттерінің

Бірінші виртуалды көрмесіне шақырамыз.

Сіз өзіңіздің компьютеріңіздегі көрмені

https://www.artsteps.com/view/5eccf5772ec8f54c9483644a сілтемесі бойынша көре аласыз.

Сонымен қатар, artsteps қосымшасымен жеке құрылғыларды (android / iOS)

пайдалану және іздеу жолағында: NIS NUR-SULTAN.

«Заман өзгерген кезде оқушылар жерді мұра етеді, ал білімді адамдар бұдан

былай жоқ әлеммен күресуге әбден дайын болады».

- Эрик Хоффер

 

 

 

 

 

Профориентация жүйесі

           

 

 

Біздің түлектер

 

Нұр-Сұлтан қаласындағы НЗМ түлектері туралы ақпарат

Қыркүйек, 2020 жыл

 

Түлектердің жалпы саны - 580 адам.

 

 

2011-2012 оқу жылы - 41 түлек. Олардың ішінен:

-Назарбаев Университеті: 8 (8 foundation);

- Шетелдік университеттер: 6 (грант - 1, ақылы - 5);

- Қазақстанның жетекші университеттері: 27 (грант - 27, ақылы - 0).

 

 

2013-2014 оқу жылы - 44 түлек. Олардың ішінен:

-Назарбаев Университеті: 14 (13-foundation, 1 тікелей);

- Шетелдік университеттер: 12 (грант - 4, ақылы - 8);

- Қазақстанның жетекші университеттері: 18 (грант - 18, ақылы - 0).

 

 

2014-2015 оқу жылы - 42 түлек (бірінші шығарылым MB). Олардың ішінен:

-Назарбаев Университеті: 16 (8- foundation, 8-тікелей);

- Шетелдік университеттер: 17 (грант - 9, ақылы - 8);

- Қазақстанның жетекші университеттері: 9 (грант - 9, ақылы - 0).

 

 

2016-2017 оқу жылы - 90 түлек. Олардың ішінен:

-Назарбаев Университеті: 32 (8-foundation, 24-тікелей);

- Шетелдік университеттер: 41 (грант - 21, ақылы - 20);

- Қазақстанның жетекші университеттері: 17 (грант - 17, ақылы - 0).

 

 

2017-2018 оқу жылы - 113 түлек. Олардың ішінен:

-Назарбаев Университеті: 18 (3-foundation, 15-тікелей);

- Шетелдік университеттер: 48 (грант - 28, ақылы - 20);

- Қазақстанның жетекші университеттері: 47 (грант - 32, ақылы - 15).

 

 

2018-2019 оқу жылы - 127 түлек. Олардың ішінен:

-Назарбаев Университеті: 23 (3-foundation, 20-тікелей);

- Шетелдік университеттер: 72 (грант - 49, ақылы - 23);

- Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындары: 30 (грант - 26, ақылы - 4).

 

2019-2020 оқу жылы– 123 выпускников. Олардың ішінен:

-Назарбаев Университет: 38 (2-foundation, 36-тікелей);

-Шетелдік университеттер: 45 (грант – 36, ақылы – 9);

-Қазақстанның жетекеші жоғары оқу орындары: 38 (грант – 32, ақылы - 6)

 

 

ХБ НЗМ түлектері енгізілген шетелдік және қазақстандық жоғары оқу орындарының тізімі.

                                                                

ЖОО

Қазақстан

1

Назарбаев Университеті

2

Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты

3

Қазақстан-Британ техникалық университеті

4

Сүлейман Демирел атындағы университет

5

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

6

Астана медициналық университеті

7

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

8

Қазақ мемлекеттік заң университеті (ҚАЗМЗУ)

9

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

10

Алматы Менеджмент Университеті

11

Нархоз университеті

12

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

13

Астана IT университет

14

Абылай хан Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Азия

14

The Hong Kong Polytechnic University (Гонконг)

15

The Hong Kong University of Science and Technology (Гонконг)

16

The Chinese University of Hong Kong(Гонконг)

17

The University of Hong Kong(Гонконг)

18

Lingnan University(Гонконг)

19

Yonsei University (Оңтүстік Корея)

20

Solbridge International School of Business (Оңтүстік Корея)

21

Pusan National University (Оңтүстік Корея)

22

State University of New-York, Korea (Оңтүстік Корея)

23

Peking University (ҚХР)

24

Nanjing University (ҚХР)

25

University of Science and Technology of China (ҚХР)

26

Guilin Tourism University (ҚХР)

27

Shanghai University of Finance and Economics (ҚХР)

28

Yancheng institute of industry technology (ҚХР)

29

New York University Abu Dhab (БАӘ)

30

University of Canada at Dubai (БАӘ)

31

American University (БАӘ)

32

Heriot Watt University (БАӘ)

33

University of Wollongong in Dubai (БАӘ)

34

Middlesex University (БАӘ)

35

Infrastructure University Kuala Lumpur (Малайзия)

36

Singapore Management University (Сингапур)

37

Hong Kong Baptist University (Гонконг)

38

Duke-Kushan (ҚХР)

Europe

39

Institut d'Études Politiques de Paris (Франция)

40

KU Leuven (Бельгия)

41

The University of Pecs (Мажарстан)

42

Eotvos Lorand University (Мажарстан)

43

Budapest Business School (Мажарстан)

44

Budapest University of Technology and Economics (Мажарстан)

45

Politechnico Di Torino (Италия)

46

Bocconi University (Италия)

47

Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Италия)

48

University of Pisa (Италия)

49

University of Bologna (Италия)

50

Ca' Foscari University of Venice (Италия)

51

Scuola Leonardo Da Vinci Milano (Италия, тілдік курстар)

52

Saxion University of Applied Sciences (Нидерланды)

53

University of Groningen (Нидерланды)

54

Erasmus Universiteit Rotterdam (Нидерланды)

55

Technische Universität München (Германия)

56

Hochschule Rhein-Waal (Германия)

57

Bad Honnef International University of Applied Sciences (Германия)

58

European University (Германия)

59

Universitat Konstanz (Германия)

60

Universität Heidelberg (Германия)

61

The Language Gallery (Германия,тілдік курстар)

62

Sprachcaffe (Германия,тілдік курстар)

63

Université de Genève (Швейцария)

64

Lausanne Hotel School (Швейцария)

65

HAMK University of Applied Sciences (Финляндия)

66

University of Vienna (Аустрия)

67

Czech Technical University in Prague (Чехия)

68

Charles University (Чехия)

69

Masaryk University (Чехия)

70

Brno University of Technology (Чехия)

71

Vysoká Škola Ekonomická v Praze (Чехия)

72

Language Studio Assosiation (Чехия,тілдік курстар)

73

The University Dąbrowa Gornicza-Wyzsza Szcola Biznecu (Польша)

74

Vistula University (Польша)

75

Collegium Civitas (Польша)

76

Narva College of Tartu University (Эстония)

77

LCC International University (Литва)

78

American University in Bulgaria (Болгария)

79

BI Norwegian Business School (Норвегия)

80

Semmelweis University (Мажарстан)

81

University of Strasburg (Франция)

82

IED Istituto Europeo di Design (Италия)

83

HS Rhine Waal (Германия)

84

Московский государственный институт международных отношении (РФ)

85

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (РФ)

86

Российский университет дркжбы народов(РФ)

87

Новосибирский государственный унивреститет (РФ)

88

Сибирский государственный университет путей и сообщений (РФ)

89

Европейский университет Кипра (Кипр)

Ұлыбритания

90

Durham University

91

University of Chester

92

Cardiff University

93

University College London

94

University of Loughborough

95

University of Manchester

96

Imperial College London

АҚШ

97

University of Washington

98

Stanford University

99

University of Wisconsin-Madison

100

United States Air Force Academy

101

University of California

102

Columbia University

103

Michigan State University

104

Boston University

105

California State University

106

Northwestern University

107

Macalester college

108

Cleveland State University

109

College of the Atlantic

110

Foothill College

111

The University of Oklahoma

112

University of Chicago

113

New York University

Канада

114

Simon Fraser University

115

Carleton University

116

Fanshawe college

117

Toronto Seneca College

118

Toronto University

119

Thomson Rivers University

120

British Columbia Institute of Technology

 
 

IB world map

Карта "WORLD MAP - NISA IB - RUS"  

Жоба авторы Аманжан Дюйсек 12 сынып

 

 

 

 

IB дипломын қабылдайтын Университеттер тізімі

https://www.ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/country-recognition-statements/

 

 

 

Мектеп Профилі

 

Contacts

Контакты

Адрес школы: г.Астана, ул. Хусейн бен Талал, здание 19 (пересечение проспектов Кабанбай батыра и Туран)

Телефон приемной: 8 (7172) 55 80 33

Электронная почта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instagram: ССЫЛКА

Faсebook: ССЫЛКА

Проезд: автобусы № 18, 37

Остановка  «Назарбаев Интеллектуальная школа»